جذب مدرس

مجموعه پارسیس از دانش آموختگان یا دانشجویان علاقمند و باانگیزه رشته های الکترونیک، مکانیک و کامپیوتر در قالب مدرس دعوت به همکاری می نماید.

شرایط مدرس

1
2
3
4
5

فرم جذب مدرس


[gravityform id="1" title="false" description="false" ajax="true"]