جذب مدرس

مجموعه پارسیس از دانش آموختگان یا دانشجویان علاقمند و باانگیزه رشته های الکترونیک، مکانیک و کامپیوتر در قالب مدرس دعوت به همکاری می نماید.

شرایط مدرس

1
2
3
4
5

فرم جذب مدرس


  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : pdf, png, jpg, zip, rar, doc, docx.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .