اخبار

به همه علاقمندان رباتیک نوید داده می شود در صورتیکه تاکنون نتوانسته اید در دوره هایی که پارسیس در مدارس یا پژوهشکده های شهر مشهد برگزار می شود ثبت نام کنید می توانید هر زمان از طریق سایت و  در “قسمت دوره ها” ثبت نام کنید یا با شماره ۳۸۹۴۳۲۱۱ تماس بگیرید.

اگر از طریق سایت ثبت نام می کنید و آشنایی کافی با دوره ها ندارید تا دوره مناسب را انتخاب کنید فقط کافی است در یکی از دوره ها ثبت نام کنید. با شما تماس گرفته خواهد شد و راهنمایی می شوید تا در دوره مناسب شرکت کنید.

دوره های آموزشی