دوره های آزاد دانشجویی

شرکت پارسیس آماده است با توجه به تجربه چندین ساله برگزاری دوره های آزاد دانشگاهی از جمله در دانشگاه امام رضا (ع)، دانشگاه خیام و دانشگاه سجاد مشهد، بر حسب سرفصل درخواستی انجمنهای علمی و یا در جهت آماده سازی تیمهای دانشجویی جهت شرکت در مسابقات کشوری و بین المللی، دوره های مناسب را طراحی و برگزار نماید.