ربات تعقیب نور وصدا

در این سطح که سطح چهارم آموزش رباتیک پارسیس محسوب می شود فراگیر به کمک دانسته هایی که در دوره ازمایشگاه الکترونیک کسب نموده است مبانی پردازش آنالوگ را در قالب رباتی با سنسورهای تشخیص نور و تشخیص صدا آموزش می بیند. بسته آموزشی این ترم را می توانید در بخش فروشگاه مشاهده نمایید. [gravityform id="3" title="false" description="false" ajax="true"]