آزمایشگاه الکترونیک

آزمایشگاه الکترونیک، سطح سوم آموزش رباتیک شرکت پارسیس است که در آن بطور خلاصه قطعه شناسی، مونتاژکاری و مدلسازی مدارهای الکترونیکی بهمراه نحوه اندازه گیری کمیتهای الکتریکی آموزش داده می شود. بسته آموزشی این ترم نیز کامل و جامع بوده و دارای مولتیمتر، هویه و پایه هویه، breadborad و برد آموزشی بهمراه همه قطعات مورد نیاز می باشد. گذرداندن این ترم برای ورود به دنیای رباتیک، کاملاً ضروری می باشد. [gravityform id="3" title="false" description="false" ajax="true"]