ربات فوتبالیست اولین بسته از بسته های آموزشی رباتیک پارسیس می باشد که برای دانش آموزان دوره ابتدایی طراحی شده است. به کمک این بسته، دانش آموز می آموزد چگونه سازه های مختلف را به صورت اصولی به هم متصل نماید تا یک سازه مستحکم ثابت نظیر پل یا یک سازه متحرک مانند ربات فوتبالیست را بسازد. دسته بازی این ربات نیز اجازه خواهد داد بتوان از آن در مسابقات رباتهای فوتبالیست استفاده نمود. [gravityform id="3" title="false" description="false" ajax="true"]